Scheiden: Hoe gaat dat?

Stappenplan Mediation bij scheiding

Bij de start van de mediation stel ik de volgende vraag:

“Wil je een oplossing waar iedereen mee verder kan én wil je daar actief aan bijdragen?”

Door ervaring weet ik dat een volmondig “ja” op die vraag bij de start van de mediation de enige basis is voor het vinden van de oplossing waar iedereen mee verder kan.

Het scheidingsproces bij Mediationpraktijk Consensis verloopt via een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. Dat betekent dat jullie de intentie hebben er samen uit te komen, omdat dat meer rust geeft voor de kinderen en dus ook voor de ex-partners. Uitgangspunt is dat jullie allebei dezelfde informatie krijgen, zodat er bij beiden duidelijkheid ontstaat. Ik ben er voor jullie allebei.

Iedereen is anders, daardoor is ook iedere scheiding anders. Bij de ene scheiding ligt het accent meer op het zakelijke aspect en bij de andere scheiding meer op het emotionele aspect en de kinderen. Het is lastig om te bepalen hoe lang een gemiddelde scheiding duurt. Om toch een indicatie te geven: een scheiding waarbij kinderen en een eigen woning zijn betrokken, kost ongeveer 20-22 uren. Die tijd wordt besteed aan 4 tot maximaal 6 sessies (direct contact) en daarnaast aan bureauwerk (het maken van berekeningen, het (echt)scheidingsconvenant en het ouderschapsplan etc).

Mediator Siska van Veen houdt van structuur en zal graag zaken verduidelijken door bijvoorbeeld een whiteboard, tekeningetjes en korte cijfermatige uitwerkingen zodat je in 1 oogopslag ziet welke gevolgen een afspraak heeft. 

1e fase: Informatiegesprek en inventarisatie fase

 • Informatie over het verloop van het proces bij de rechtbank
 • Voorlopige omgangsregeling met de kinderen
 • Bespreking noodzakelijke voorlopige voorzieningen:
  • Wie betaalt wat?
  • Wie woont waar?
 • Bepaling peildatum voor de verdeling van de vermogensbestanddelen.
 • Bespreking relatiepatroon

Tijdens of na het informatiegesprek vraag ik jullie om de stukken van de inventarisatielijst aan te leveren, die de basis vormen van de verdeling van de vermogensbestanddelen.

Het is mijn ervaring dat de omgangsregeling met de kinderen en het samenwerken als ouders na de scheiding beter gaan als er tijdens het proces aandacht is geweest voor de emoties als ex-partners en het “waarom” van de scheiding. Daarom wordt ook vrijwel altijd het relatiepatroon besproken. Wanneer jullie al relatietherapie hebben gehad is dat wellicht minder nodig en kan het natuurlijk worden overgeslagen. Wanneer de scheiding  meer zakelijk moet dan kan dat ook. Conflicten kunnen echter alleen worden opgelost wanneer de onderliggende emotie wordt besproken en naar voren is gekomen wat je werkelijk wilt.

2e fase: Financieel

Bespreking kinder- en partneralimentatie
Netto inkomensoverzicht na de scheiding, inclusief toeslagen, fiscale heffingskortingen etc.
Cijfermatig overzicht van de verdeling van de eigen woning, bankrekeningen, verzekeringen

Hoewel de kinderen natuurlijk het meest belangrijk zijn bij een scheiding, heb ik gemerkt dat het maken van afspraken over de kinderen een stuk makkelijker is als je eerst duidelijkheid hebt over geld.

Financieel planner en mediator Siska van Veen maakt de berekeningen voor kinderalimentatie volgens de zogenaamde TREMA-normen van de rechtbank. Deze berekening wordt vervolgens verwerkt in het werkelijke netto besteedbaar inkomen na de scheiding, zodat duidelijk is hoe je budget er na de scheiding uit ziet. Vaak volgt daaruit ook een alternatieve maatwerk kinderalimentatieberekening, waardoor het duidelijker is wie wat betaalt en waarom. 

Meestal verdelen cliënten de inboedel in onderling overleg op basis van marktplaatswaarde. Alleen wanneer hierover een conflict ontstaat worden onderdelen van de inboedel besproken.

3e fase: Ouderschapsplan

Voor ouders is het ouderschapsplan natuurlijk erg belangrijk en vanuit de rechtbank zelfs een voorwaarde om te kunnen scheiden.

Tijdens deze fase wordt de zorgverdeling voor de kinderen definitief vastgesteld.

Voor het ouderschapsplan heeft scheidings- en mediation praktijk Consensis een uitgebreid format. Het bestaat uit allemaal vragen, zodat alles wordt besproken waar jullie tegenaan lopen. Ook al denk je dat jullie op 1 lijn zitten, vrijwel altijd blijken er toch onduidelijkheden te zijn. Dan is het fijn dat je er vantevoren over hebt gesproken.

Jullie kunnen het format samen invullen, maar dat kan ook in mijn aanwezigheid. Ik denk dat het ook belangrijk is de kinderen bij het ouderschapsplan te betrekken. De scheiding is iets dat ze overkomt; juist het mee mogen praten over dingen die hun aangaan geeft dan toch het gevoel dat je als kind toch invloed hebt op iets wat je in beginsel helemaal niet wilt, maar wat toch gebeurt.

Het is ook een wettelijk recht voor kinderen vanaf 11 jaar en 10 maanden om te zeggen of ze het wel of niet eens zijn met jullie beslissingen over:

 • De omgangsregeling
 • Wie beslissingsbevoegdheid heeft over het kind (gezag)
 • Bij welke ouder het kind officieel gaat wonen (inschrijving bij de gemeente)

De kinderen ontvangen daarom ook een “kinderverklaring”. Dat is een brief waarin ze kunnen aangeven of ze het wel of niet eens zijn met jullie beslissingen.

Sommige kinderen vinden het fijn om ook met mij als mediator te praten. Mediation- en scheidingspraktijk Consensis biedt daarom aan ieder kind een gratis kindgesprek aan.

4e fase: Echtscheidingsconvenant + bespreking pensioenverdeling bij scheiding

Een convenant is een duur woord voor “overeenkomst”. Tijdens deze fase worden de puntjes op de i gezet mbt alle afspraken en worden de documenten getekend.

Ook worden afspraken gemaakt over de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De formulieren die nodig zijn om jullie afspraken door te geven aan de pensioenfondsen worden ook alvast ondertekend.

Rechtbankprocedure: Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding

De rechtbankprocedure is een administratieve procedure. Jullie hoeven zelf niet naar de Rechtbank. Jullie worden van ieder stap van de Rechtbankprocedure per mail op de hoogte gehouden door mediation- en scheidingspraktijk Consensis en door de advocaat.

Alleen een advocaat mag namelijk een verzoek tot echtscheiding indienen bij de Rechtbank. Mediation- en scheidingspraktijk Consensis werkt samen met meerdere advocaten in den lande en heeft prijsafspraken gemaakt.

Na controle van alle stukken door de familierecht advocaat wordt het verzoek tot echtscheiding ingediend bij

 • Rechtbank Overijssel, locatie Almelo (daar wordt de scheiding heel soepel en snel afgewikkeld)
 • of Rechtbank Amsterdam.

Na ongeveer 4 weken spreekt de rechter de scheiding uit. Deze uitspraak wordt vastgelegd in een document dat “beschikking” wordt genoemd.

Jullie ontvangen allebei de beschikking tezamen met de “akte van berusting”. Dat is een korte verklaring waarin je met je handtekening bevestigt dat jullie berusten in de scheiding en jullie afspraken.

Daarna zorg de advocaat ervoor dat de scheiding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas als de echtscheiding is ingeschreven, zijn jullie officieel en juridisch gescheiden.

Na de scheiding 

Ik informeer jullie verder over de aanvraag van toeslagen en andere fiscaliteiten. Als alles rond is wordt de mediation officieel per mail beëindigd.

Na de scheiding is er 2 jaar de tijd om de pensioenfondsen te informeren over jullie afspraken.

De pensioenfondsen ontvangen via de burgerlijke stand een melding van de scheiding en zullen jullie meteen brieven sturen met vragen over jullie afspraken. Wanneer tijdens de scheiding is afgesproken dat mediation- en scheidingspraktijk Consensis dit voor jullie regelt, hoeven jullie niets te doen.

Evaluatie 

Vooral bij nog jonge kinderen is het belangrijk dat ouders periodiek hun afspraken herzien en aanpassen aan de nieuwe levensfase. Tijdens het scheidingsproces bespreken we al hoe jullie dat vorm willen geven. Het is natuurlijk ook belangrijk om daar ook echt invulling aan te geven.

Mediation- en scheidingspraktijk Consensis kan bijvoorbeeld bij het eerste gesprek begeleiding bieden. Ook dan is er de mogelijkheid om subsidie te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, zodat de kosten minimaal zijn.

Kennismakingsgesprek

Bel gerust voor het maken van een kennismakingsafspraak, zodat we kunnen bespreken wat mediation- en scheidingspraktijk Consensis voor jullie kan betekenen. Voor een kennismakingsgesprek worden alleen kosten in rekening gebracht wanneer jullie besluiten om je te laten begeleiden door mediation- en scheidingspraktijk Consensis.

06-10 31 38 68

Neem gerust contact met me op via app