Kinderalimentatie

Zorg- en onderhoudsplicht

Ieder gezin maakt eigen keuzes over de betaling van de kosten van de kinderen en de verdeling van zorg. Het uitgangspunt van de wetgever is dat het leven van de kinderen in ieder geval financieel zoveel mogelijk op de oude voet door moet blijven gaan. Om dat objectief en snel te kunnen berekenen houden de rechtbanknormen voor kinderalimentatie rekening met de tabellen waarin het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) vaststelt welk deel van het huishoudbudget gezinnen uitgeven aan de kosten van de kinderen (rekeninghoudend met gezinsinkomen, aantal kinderen en hun leeftijd). 

Vervolgens wordt gekeken of de ouders deze kosten na de scheiding nog steeds kunnen dragen. Ook daarvoor zijn vaste uitgangspunten.

Na de scheiding worden de kosten van de kinderen door de zorg- en omgangsregeling over 2 huizen verdeeld. Vaak is er een ouder die meer in praktische zin voor de kinderen zorgt, en een ouder die meer in financiële zin kan bijdragen aan de zorg. De ouder die het meest in praktische zin zorgt betaalt echter automatisch het grootste deel van de kosten. Om dat eerlijk te verdelen draagt de andere ouder financieel bij in de vorm van kinderalimentatie. 

Bij scheiding- en mediationpraktijk Consensis laten we stap voor stap zien dat de vaststelling van kinderalimentatie eigenlijk heel logisch en begrijpelijk is door een splitsing te maken in verblijfskosten en overige kosten.

– Verblijfskosten zijn de kosten die gebonden zijn aan een huishouden: kosten voor voeding, drinken, energie, vervoer etc.

– Overige kosten zijn kosten voor kleding, school, kinderfeestje, hobby’s, abonnementen, zakgeld etc. Door die splitsing kun je zelf makkelijk narekenen of de vaststelling van de kosten  ook in jullie situatie klopt.

Vaak kiezen de ouders er vervolgens voor om de overige kosten te betalen via een (al dan niet gezamenlijke) bankrekening. Dit noemen we dan een “kinderrekening”. Het voordeel is dat het duidelijker / inzichtelijker is wat de kinderen kosten en de ouder die minder in praktische zin zorgt voelt zich meer betrokken. 

Voordeel van de kinderrekening boven een klassieke complete kinderalimentatieregeling is daarnaast dat er vroeg of laat een tekort ontstaat om overige kosten te betalen. De kosten van een beugel, een laptop voor school, de werkweek naar het buitenland vallen bijvoorbeeld buiten de normbedragen van het NIBUD en dus buiten de reguliere kinderalimentatie. Door een kinderrekening is het nemen van beslissingen over deze kosten een beslissing van de ouders samen en wordt dit ook door de ouders samen gedragen. Alle afspraken rondom de betaling van de kosten van de kinderen na de scheiding worden door mediation- en scheidingspraktijk Consensis duidelijk en begrijpelijk vastgelegd in het in het ouderschapsplan.

Kennismakingsgesprek

Bel gerust voor het maken van een kennismakingsafspraak, zodat we kunnen bespreken wat mediation- en scheidingspraktijk Consensis voor jullie kan betekenen. Voor een kennismakingsgesprek worden alleen kosten in rekening gebracht wanneer jullie besluiten om je te laten begeleiden door mediation- en scheidingspraktijk Consensis.

06-10 31 38 68

Neem gerust contact met me op via app