Kinderalimentatie

Zorg- en onderhoudsplicht

Ouders hebben een wettelijke zorg- en onderhoudsplicht voor hun kinderen die doorloopt tot de 21e verjaardag. De onderhoudsplicht bestaat financieel uit een bijdrage aan het levensonderhoud en de eventuele studie. Tijdens de relatie is deze bijdrage een onderdeel van het inkomen dat beschikbaar is voor het gezin. Ieder gezin maakt daarin zijn eigen keuzes en voor ieder gezin zal het bedrag dat besteed wordt aan de kinderen dan ook anders zijn. Beide ouders dragen ook bij aan de kosten voor de kinderen, hetzij financieel, hetzij door een bijdrage in zorg. Na de scheiding lopen de kosten en ook de bijdragen gewoon door. De kosten zullen vooral drukken op het budget van de ouder waar de kinderen (het meest) verblijven, maar zal naar rato van het inkomen moeten worden gedragen door beide ouders. Het deel van de kosten van de kinderen dat betaald wordt door de ene ouder aan de andere ouder wordt kinderalimentatie genoemd, maar het totaal van de kosten komt dus voor rekening van beide ouders.   

Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) publiceert regelmatig normbedragen, die door rechters worden overgenomen in de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie. Deze normbedragen lijken soms hoog, maar houden ook rekening met bijvoorbeeld afschrijvingen, energiekosten etc. 

De normbedragen van het NIBUD zijn niet meer dan een hulpmiddel. Natuurlijk kunnen ouders ook zelf een optelsom maken van de kosten voor de kinderen toen het gezin nog compleet was en daarbij ook rekening te houden met de toekomstige vervanging van bijvoorbeeld de fiets. Ouders kunnen dit bedrag dan storten op een (al dan niet gezamenlijke) bankrekening, waarvan alle kosten van de kinderen behalve levensonderhoud van betaald kunnen worden. Dit wordt de “kinderrekening” genoemd. Het voordeel is dat het duidelijker / inzichtelijker is wat de kinderen kosten en de meeste niet-zorgende ouders hebben het gevoel dat ze hierdoor ook meer betrokken blijven. 

De studie van de kinderen en bijvoorbeeld de kosten van een beugel, vallen buiten de normbedragen van het NIBUD en buiten de reguliere kinderalimentatie. Het is natuurlijk wel verstandig hierover afspraken te maken. Mediation- en scheidingspraktijk Consensis helpt daarbij en legt de afspraken vast in het ouderschapsplan.

Kennismakingsgesprek

Bel gerust voor het maken van een kennismakingsafspraak, zodat we kunnen bespreken wat mediation- en scheidingspraktijk Consensis voor jullie kan betekenen. Voor een kennismakingsgesprek worden alleen kosten in rekening gebracht wanneer jullie besluiten om je te laten begeleiden door mediation- en scheidingspraktijk Consensis.

06-10 31 38 68

Neem gerust contact met me op via app