Partneralimentatie

Berekening volgens Rechtbanknormen

In een huwelijk kiezen de partners vaak onbewust voor een traditionele zorgverdeling voor de kinderen. De ene partner zorgt voor het (hoofd)inkomen en de andere partner zorgt in meer in praktische zin voor de kinderen. Bij de scheiding betekent dit wel dat er een partner is met een hoog inkomen en een partner met een lager inkomen.
In principe is het uitgangspunt in Nederland dat iedere volwassene financieel voor zichzelf moet kunnen zorgen. Maar als je nooit carrière hebt gemaakt, terwijl je wel gewend bent aan een bepaalde levensstandaard, hoe gaat het dan?

Om te voorkomen dat de minstverdienende partner in de bijstand beland, wordt gekeken of er ruimte is in het inkomen van de meestverdienende partner om naast de bijdrage aan de kosten van de kinderen (=kinderalimentatie) ook bij te kunnen dragen aan de kosten van levensonderhoud van de ex-partner.

Partneralimentatie is in de eerste plaats dus een overbruggingsmaatregel om ervoor te zorgen dat de minstverdienende partner de tijd krijgt om (naar keuze) zelf inkomen te genereren of de levensstandaard aan te passen. Tot 1-1-2020 was de duur van de partneralimentatie in principe 12 jaar. Door de maatschappelijke veranderingen is besloten om die termijn aan te passen. Hoe lang die termijn is hangt af van diverse factoren en is hiernaast in een stroomschema samengevat.

Bij mediation- en scheidingspraktijk Consensis rekenen we altijd uit wat de hoogte van de partneralimentatie zou zijn. Ook als jullie hiervan af willen zien. De gedachte daarachter is dat je wettelijk moet weten wat je recht is, voordat je een bewuste keuze kunt maken.

Kennismakingsgesprek

Bel gerust voor het maken van een kennismakingsafspraak, zodat we kunnen bespreken wat mediation- en scheidingspraktijk Consensis voor jullie kan betekenen. Voor een kennismakingsgesprek worden alleen kosten in rekening gebracht wanneer jullie besluiten om je te laten begeleiden door mediation- en scheidingspraktijk Consensis.

06-10 31 38 68

Neem gerust contact met me op via app