Convenant

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Het convenant is het document waarin alle afspraken tussen jullie als ex-partners zijn vastgelegd. Als alle fases zijn doorlopen, is het convenant dan ook slechts een samenvatting van alles wat is besproken. Scheidings- en mediationpraktijk Consensis gaat uit van een convenant in Jip-en-Janneke taal: het moet vooral begrijpelijk zijn. Het is ook volledig maatwerk: de draagkracht voor partner- en/of kinderalimentatie wordt opgenomen, afspraken met betrekking tot de eigen woning, de bankrekeningen, erfenissen en schenkingen tijdens het huwelijk. 

Naast het convenant maakt scheidings- en mediationpraktijk een aparte bijlage bij het convenant, waarin alle berekeningen en de vermogensopstelling wordt opgenomen. Als je eenmaal bent gescheiden wordt er regelmatig door instanties naar het echtscheidingsconvenant gevraagd. Door de cijfers buiten het convenant te houden, kan de instantie niet zien hoeveel geld je waar hebt. 

Moet ik naar een advocaat? 

Ja en Nee. Hoewel alleen een advocaat een scheiding kan indienen bij de rechtbank, hoeven jullie niet naar een advocaat. Scheiding- en mediation praktijk Consensis maakt gebruik van de diensten van een eigen advocaat gespecialiseerd in familierecht. Scheidings- en mediationpraktijk Consensis onderhoudt de contacten met de advocaat en geeft de opdracht om de scheiding in te dienen. Dat scheelt veel in de kosten en het zorgt er ook voor dat het scheidingsproces minder gericht is op het juridische en meer op wat jullie willen en wat er mogelijk is. 

In opdracht van Consensis kiest de advocaat de rechtbank die het snelst werkt en de minste achterstanden heeft. De advocaat dient bij die rechtbank het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in tezamen met de stukken die zijn opgesteld door scheiding- en mediationpraktijk Consensis. Feitelijk is de advocaat een soort postbode die de scheiding naar de rechtbank brengt en de toeziet op de inschrijving van de echtscheiding in het huwelijksregister. Scheiding- en mediationpraktijk Consensis houdt daarbij de vinger aan de pols. Doordat de rol van de advocaat klein is, kan de scheiding een stuk goedkoper worden geregeld. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand hoeven er zelfs helemaal geen advocaatkosten te worden betaald! De betrokkenheid van een specialiseerde advocaat geeft daarnaast wel de zekerheid dat het convenant en het ouderschapsplan ook juridisch voldoen aan alle eisen, want uiteraard controleert de advocaat de stukken wel. 

Moet ik naar een notaris? 

De meeste mensen die samenwonen hebben ooit een samenlevingsovereenkomst opgesteld bij een notaris. De samenlevingsovereenkomst hoeft echter niet bij de notaris te worden ontbonden. Dat kan ook via Scheiding- en mediationpraktijk Consensis. Als je gehuwd bent, kun je niet scheiden zonder ouderschapsplan. De overheid wil daarmee ouders dwingen om na te denken over de zorgverdeling voor de kinderen en de verdeling van de kosten na de scheiding. Ook samenwoners zijn op grond van de wet verplicht om afspraken te maken over de verdeling van de zorg en de kosten. In de praktijk wordt dat vaak niet gedaan, doordat er geen straf op staat. Het is echter niet voor niets verplicht dat ouders nadenken over de zorg en de kosten voor hun kinderen en dit vastleggen in een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan zorgt voor duidelijkheid over de afspraken en er is net als bij gehuwden een mogelijkheid om dit zo vast te leggen dat ouders elkaar eraan kunnen houden. 

Voor samenwoners met een eigen huis waarbij een van beiden de woning wil overnemen is het opstellen van een convenant ook heel belangrijk. De bank zal er naar vragen bij het omzetten van de hypotheek op 1 naam. Het convenant fungeert namelijk als een soort voorlopig koopcontract van de woning, waarin alle afspraken zijn vastgelegd. 

Kennismakingsgesprek

Bel gerust voor het maken van een kennismakingsafspraak, zodat we kunnen bespreken wat mediation- en scheidingspraktijk Consensis voor jullie kan betekenen. Voor een kennismakingsgesprek worden alleen kosten in rekening gebracht wanneer jullie besluiten om je te laten begeleiden door mediation- en scheidingspraktijk Consensis.

06-10 31 38 68

Neem gerust contact met me op via app