Stap voor stap alles geregeld.

Scheiden: Hoe gaat dat?

Stappenplan Mediation bij scheiding 

Het scheidingsproces bij Mediationpraktijk Consensis verloopt via een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. Dat betekent dat jullie de intentie hebben er samen uit te komen, omdat dat meer rust geeft voor de kinderen en dus ook voor de ex-partners. Uitgangspunt is dat jullie allebei dezelfde informatie krijgen, zodat er bij beiden duidelijkheid ontstaat.

Ik ben mediator voor de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand gaat ervan uit dat een scheiding in 10 uren begeleid kan worden. Dat kan inderdaad, als beiden de scheiding accepteren, er geen eigen woning of bedrijf is en jullie het snel eens zijn over de te maken afspraken. Als er bijvoorbeeld wel een eigen woning is, een eigen bedrijf, huwelijkse voorwaarden duurt het proces langer. Daarnaast is een scheiding natuurlijk niet alleen een kwestie van het verdelen van een eigen woning, bankrekeningen, pensioen en lijfrentepolissen. Een scheiding is ook een rouwproces, waarin je afscheid neemt van het beeld dat je van de toekomst had. Vooral als de scheiding (in eerste instantie) geen gezamenlijk besluit was kunnen de emoties hoog oplopen. 
Iedereen is anders, daardoor is ook iedere scheiding anders. Het is lastig om te bepalen hoe lang een gemiddelde scheiding duurt. Om toch een indicatie te geven: een scheiding waarbij kinderen en een eigen woning zijn betrokken, duurt meestal maximaal 20 uren. 

Het is mijn ervaring dat de omgangsregeling met de kinderen en het samenwerken als ouders na de scheiding beter gaan als er weloverwogen keuzes zijn gemaakt tijdens de scheiding en er aandacht is geweest voor de emoties als ex-partners.   

Informatiegesprek + Inventarisatie fase   

- Telefonische of mondelinge kennismaking
- informatie over het verloop van het proces bij de rechtbank
- bespreking noodzakelijke voorlopige voorzieningen  

- Bepaling peildatum voor de verdeling van de vermogensbestanddelen. 

Tijdens of na het informatiegesprek vraag ik jullie om de stukken van de inventarisatielijst aan te leveren, die de basis vormen van de verdeling van de vermogensbestanddelen. 

Ouderschapsplan

Voor ouders is het ouderschapsplan natuurlijk erg belangrijk en vanuit de rechtbank een voorwaarde om te kunnen scheiden. Voor het ouderschapsplan heeft scheidings- en mediation praktijk Consensis een uitgebreid format. Naast de specifieke en praktische afspraken bepaalt de zorgverdeling in het ouderschapsplan ook de financiële afspraken in verband met de kosten voor de kinderen. 

Ik bied ook de mogelijkheid voor een gratis kindgesprek, zodat ook de kinderen zich gehoord voelen in het proces. Het is vaak heel bijzonder voor ouders om te horen hoe de kinderen over zaken denken. 

(kinder)alimentatie, inkomen na de scheiding en vermogensoverzicht 

Financieel planner en mediator Siska van Veen maakt de berekeningen voor kinderalimentatie volgens de zogenaamde TREMA-normen van de rechtbank. Deze berekening wordt vervolgens verwerkt in het werkelijke netto besteedbaar inkomen na de scheiding, zodat duidelijk is hoe je budget er na de scheiding uit ziet. Vaak volgt daaruit ook een alternatieve maatwerk kinderalimentatieberekening, waardoor het duidelijker is wie wat betaalt en waarom. 
- De gezamenlijke vermogensbestanddelen worden conform het huwelijksgoederenrecht duidelijk op een rijtje gezet.
- De standaard alimentatieberekeningen volgens de TREMA-normen van de rechtbank worden op maat aangepast.
- Duidelijkheid over het netto besteedbare inkomen na de scheiding inclusief toeslagen, fiscale heffingskortingen etc.  
- Gevolgen voor eigen woning, pensioen en testament worden besproken. 

(Concept) Echtscheidingsconvenant 

- Alle afspraken worden in een duidelijk en goed leesbaar convenant opgeschreven.
- De eerste versie is bijna nooit de laatste. Als de interpretatie van de afspraken zwart-op-wit staan, blijkt namelijk meestal dat er toch nog aanpassingen moeten komen. De bedoeling is om te komen tot een document waar jullie allebei tevreden mee kunnen zijn. Pas dan is het klaar. 

RechtbankProcedure:

Gezamenlijk verzoek tot echtscheiding 

-Consensis werkt samen met meerdere advocaten, waaronder een gerenommeerd landelijk werkend advocatenkantoor gespecialiseerd in familierecht. 
-Na ca. 4-6 weken stuurt de rechtbank een beschikking naar de advocaat, waarin het verzoek tot echtscheiding wordt goedgekeurd. 
-De advocaat verstuurt dan de de beschikking tezamen met de "akte van berusting" ter ondertekening naar jullie toe. Hiermee verklaren jullie dat jullie akkoord gaan met de scheiding en afzien van de mogelijkheid om in beroep te gaan. 
-De advocaat zorgt daarna voor inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Pas als de echtscheiding is ingeschreven, zijn jullie officieel en juridisch gescheiden. 

Na de scheiding 

Vooral bij nog jonge kinderen is het belangrijk dat ouders periodiek hun afspraken herzien en aanpassen aan de nieuwe levensfase. Consensis kan na de scheiding deze periodieke afspraak begeleiden als dat nodig is.